Pojištění odpovědnosti

Naše společnost Ledum Kamara spol. s. r. o. uzavřela s Českou pojišťovnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění se vztahuje na škody způsobené nákupem tonerů a škodu vzniklou v souvislosti s nimi.

 

V praxi to znamená, že v případě poškození tiskárny naším tonerem nebo způsobení škody tonerem zakoupeným u nás se tímto pojištěním zavazujeme vám vzniklou škodu nahradit nebo vaši tiskárnu opravit na naše náklady. V případě, že tiskárna nebude opravitelná, finančně vykompenzujeme vaši škodu.

 

Pojištění odpovědnosti