Jak správně vytisknout daňové přiznání 2021

27. 3. 2021

Odevzdání daňového přiznání za rok 2020 je na spadnutí. Přinášíme vám přehled formulářů, které je potřeba podat - i s termíny odevzdání a návodem, jak přiznání správně vytisknout.

Obsah:

 • Vyplnění daňového přiznání v počítači
 • Tisk daňového přiznání
 • Podání přiznání k dani z příjmů se týká právnických a fyzických osob, jejichž roční příjmy za rok 2020 přesáhly 15 000 Kč. Spadají sem např. i příjmy z pronájmu nemovitosti nebo z obchodování na burze.

  Přiznání se zpravidla odevzdává těmto institucím:

  • Finanční správa ČR,
  • zdravotní pojišťovna, u které jste registrováni,
  • Česká správa sociálního zabezpečení.

  Za zaměstnance podávají daňové přiznání zpravidla zaměstnavatelé. Naopak živnostníci (osoby samostatně výdelečně činné - OSVČ) a často také lidé pracující na dohodu jsou odkázáni sami na sebe. Mohou ale využít služeb daňového poradce.

  Pokud podáváte přiznání sami, máte dvě možnosti, jak tiskopisy odevzdat:

  1. osobně na pobočce finančního úřadu (pobočka, která spadá pod stejnou místní příslušnost jako vaše trvalé bydliště), resp. na pobočce ČSSZ a vaší pojišťovny (jakékoliv pobočky),
  2. elektronicky podáním vyplněného formuláře přes datovou schránku; u Finanční správy lze formulář vyplnit na Daňovém portálu (je nutno opatřit elektronickým podpisem)

  Pokud podnikáte, doporučujeme vám přečíst si kompletní přehled daňových povinností a novinek.

  Vyplnění daňového přiznání v počítači

  Na daňovém portálu můžete tiskopis přiznání vyplnit a následně vytisknout pro osobní podání. Tato varianta je mnohem jednodušší než ruční vyplňování - berte v potaz, že potřebujete minimálně dvě kopie (jednu pro úřad, druhou pro sebe).

  Aplikace vám navíc automaticky spočítá, jak vysokou daň je třeba zaplatit. Pokud nejste s daňovým podáním zvyklí pracovat, vyhnete se tak zbytečným chybám a přeplacení (či naopak nedoplatku) daně. Systém zároveň před exportem formuláře do PDF zkontroluje, zda jste vyplnili všechna potřebná pole.

  Jednotlivé formuláře naleznete zde:

  Elektronický tiskopis začnete vyplňovat kliknutím na tlačítko „další stránka“ v pravém horním rohu stránky (1). Formulář můžete během vyplňování kdykoliv uložit a vrátit se k němu později kliknutím na tlačítko „opustit formulář“ (2). Rozpracovaný tiskopis se uloží ve formě XML souboru.

  Pro vyplnění zbytku formuláře uložený XML soubor nahrajte na tlačítko „načtení souboru“ (3).

  2hot.jpg

  Po vyplnění uložte daňové přiznání v části „závěr“ jako PDF soubor (4). PDF soubor vygenerujete kliknutím na tlačítko „úplný opis k tisku“ (5).

  1hot.jpg

  Tisk daňového přiznání

  Každou stránku daňového přiznání vytiskněte na samostatný list. Dejte pozor, aby v nastavení tisku počet stránek odpovídal počtu listů, které se potisknou. Někdy se vinou vadného rozložení vytiskne každá stránka na dva listy - na prvním je většina řádků, na druhém jich pak několik přebývá.

  Daňové přiznání je vyvedené v růžové barvě, Finanční správa ale přijímá i formuláře v černobílém provedení. Není proto třeba zbytečně spotřebovávat barvu. Nastavte tisk v úsporném režimu (ekonomickém módu) - i v něm je je výtisk perfektně čitelný. Nezapomeňte přiznání vytisknout ve dvou kopiích a především včas odevzdat.